Hello Summer!

Finally, I have finished days of examination, entering into the busiest summer I have ever had in my life. The last busy one would be the summer when I worked hard to prepare for the entrance examination into university. The following summer was the most tumultuous one filled with full of sorrows and sad memories […]

[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 14

Hôm nay, một ngày tháng 10 năm 2005, khi tôi đang ngồi trong quán trà vội vã viết bản thảo cho tạp chí dài kỳ, một lần nữa tôi lại đối mặt với thảm cảnh bị “dán nhãn người tốt”. (Chú thích: Đây là cách nói trong giới trẻ Đài Loan. Bình thường khi một […]