Autumn rhapsody

Autumn is always my most favorite season in the year. There’s no more heavy rain and the annoying hot and humid weather prevailing as it is in the summer. Autumn with its gentle breeze, the cool atmosphere really works in helping people calm down and sparing little moment for them to be an amateur poet […]

[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 16

Năm lớp 10 kết thúc, cô Châu Thục Chân – người từng đưa chúng tôi đến Phố Lý ngồi thiền lại có một tiết mục mới. “Kha Cảnh Đằng, Thẩm Giai Nghi, các em giúp cô tìm vài bạn học, nghỉ hè thì đến Tín Nguyện Hành giúp đỡ mấy bạn nhỏ ở trại hè […]