[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 17

Mấy đứa chúng tôi chơi với nhau, tên nào cũng đều thích nói chuyện về Thẩm Giai Nghi. Chỉ cần mấy đứa chúng tôi tụ tập một chỗ, từ chuyện gần đây Thẩm Giai Nghi như thế nào đến hồi ức những năm tháng theo đuổi xưa kia đều được nhắc đến, lục lọi từ […]