Who is more charming: the chaebol kid or the one building a great fortune from the scratch?

1. It all started from the worries of an ordinary student I am a final year student, an ordinary student about to graduate in this June. Every night, or at least almost every night, I keep turning and tossing, thinking about the steps I should take after graduating, things I have to learn to enrich my […]

[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 20

Mùa hè trước khi nhập học đại học, tôi lên Thành Công Lĩnh, học khóa huấn luyện quân sự qua loa trong vòng một tháng. Tại Thành Công Lĩnh, tôi nhận được thư qua mạng của Diệp Ân Tuyên và chị gái Thẩm Giai Nghi, nói với tôi là Thẩm Giai Nghi sau khi nghe […]

[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 19

Chuyện là như vậy, trong một thoáng trời đất điên đảo, tôi đã vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ của trường Giao thông, đỗ vào Khoa Quản lí, dù cho cả nguyên nhân lẫn quá trình thi tuyển đều có phần khó mà tưởng tượng được, nhưng tôi cũng rất vui vì không phải […]

The choice

Life – it is all about choices. Everyone has different choices based on one’s own dream, one’s own situation. Once the choice has been made, there’s no time for regret. I made choice of applying into some desirable companies for fresh graduate while my best friend targeted in local companies. It does not mean that […]