[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 24

Sau khi Liêu Anh Hoằng không biết làm sao lâm vào tình thế éo le như vậy, đêm hôm trước Trung thu, một trận động đất xảy ra. Lúc đó tôi đang nằm đọc sách trên giường trên, bỗng nhiên một cơn trời nghiêng đất đổ, cả khu ký túc như thế một miếng đậu […]

A cause to support…

I remember creating my LinkedIn profile, there is a part on LinkedIn profile, in which people have to answer the question of the cause that they support. I remember reading a commencement speech or kind of inspirational speech for young people, in which there exists a part saying that you should pick up someone to […]

[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 23

Tất cả chúng ta ở trên thế gian này đều tìm kiếm một người nào đó có “mối liên hệ” với mình. Phương thức liên hệ có rất nhiều, có mối liên hệ là bạn bè, có mối liên hệ lại là sưởi ấm lòng nhau, có mối liên hệ lại là một kiểu nhẹ […]

My tips on searching for job opportunities

Finally, I have landed with a job after all efforts expended during such a long time. In this post, I will not share with you any experience of mine on how to prepare for job application, CV, or interview, etc. as I think everyone will have their own background, which will specify each one’s strategy […]