[Dịch] Hoa cỏ – Long Ứng Đài/ 花樹 – 龍應台

Khi còn sống ở châu Âu, tôi thường đi nhổ cỏ dại ở vườn hoa, dù vậy lúc nào cũng sẽ để chừa lại một khóm, để cỏ dại có thể lớn lên. Hè đến, cúc dại trắng li ti đua nhau đội đất mọc lên, cao bằng một đứa trẻ, sau đó thì mỗi […]