[Dịch] Truyện tranh không chỉ cho trẻ nhỏ |Dũng khí đến từ từng bước tiến lên

Truyện tranh “Lần đầu tiên lên phố mua đồ”, biết bao năm về sau khi đọc lại cuốn truyện này, mới hiểu ra rằng hóa ra lòng dũng cảm trong cuộc sống, bắt đầu từ chính những bước nhỏ tiến lên. “Lần đầu tiên lên phố mua đồ” là cuốn truyện tranh đầu tiên tôi đọc khi còn nhỏ. Năm đó mới 5 tuổi, không … Continue reading [Dịch] Truyện tranh không chỉ cho trẻ nhỏ |Dũng khí đến từ từng bước tiến lên

Learning Chinese by Facebook/ My own review of several Facebook pages written in Chinese

There are two reasons that make me write this post. First, recently, some friends of mine, who are not majoring in Chinese or living in China/Taiwan/any Chinese-speaking countries, asked me about my experience in learning Chinese. These friends of mine may have learnt Chinese in Vietnam or in the US and their Chinese learning experiences are quite confined to what are taught in Chinese textbooks … Continue reading Learning Chinese by Facebook/ My own review of several Facebook pages written in Chinese