[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 6

Không ngoài dự liệu, tôi thích Lý Tiểu Hoa. Cực kỳ cực kỳ thích. Nhưng thật ra, Lý Tiểu Hoa luôn luôn nhìn tôi cười một cách thành thật, nhưng tôi từ trước đến nay không biết được Lý Tiểu Hoa có thích tôi không, hay chỉ là đối với tôi có chút quan tâm […]

[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 3

Chương 3 Phố Lý là một nơi non nước hữu tình, không khí trong lành. Ở giữa rừng cây hít thở thật sâu, rõ ràng có thể cảm nhận được không khí thanh sảng như đang tràn căng trong lá phối, đến nỗi mà ta không nỡ thở ra. Cô Châu Thục Chân đưa ba […]

[Dịch] Cô gái chúng ta cùng theo đuổi năm nào – 那些年我们一起追的女孩 – Cửu Bả Đao – Chương 1

Chương 1 Câu chuyện, có lẽ bắt đầu từ vách tường nọ. Mùa hè năm 1990, tại trường cấp 2 Tinh Thành, Chương Hóa, lớp 8A Mỹ thuật. Một nam sinh tóc xoăn tự nhiên tự tin rằng cuối cùng tóc mình cũng sẽ có ngày thẳng lại, bởi vì quá thích việc lên lớp […]

Some movies I have seen during Tet holiday [PART 1]

It has been 10 days since I last posted somethingon WordPress. Life was way busy those days as Tet Holiday has just come by and it is quite difficult to have a mood for writing in such a festive atmosphere. During Tet Holiday, I spent most of my time doing homework, reading books relating to […]