[Dịch]”Họ đã học môn Giáo dục công dân như thế nào?” – Long Ứng Đài

Quái lạ, Đài Loan sao lại có nhiều 7-Eleven đến như vậy? Ngày 21 tháng 3 năm 2006, “Tọa đàm tư tưởng Long Ứng Đài” được tổ chức tại Hội trường lớn Đại học Quốc lập Thanh Hoa[i], chủ đề “Người Đài Loan có thể có ý thức công dân thế giới không?”. Hôm nay […]

[Book] Amsterdam – Ian McEwan

It should be among the books that consumed my time the least (but not necessarily my effort) to finish. It just took me two days, interrupted with meetings with friends and family during Tet Holiday, to complete it. I was a little bit discouraged while scanning the very first pages but its choice use of […]